COLOFON

ISM COLOFON
ISM GmbH

Koggenweg 1
D-59557 Lippstadt

E-Mail: info[at]ism-europa.de
Telefon: +49 (0) 29 41 / 76 06 - 0
Fax: +49 (0) 29 41 / 76 06 - 66

Directrice : Julia Krämer-Gümüs
HRB 16891 Paderborn - USt-ID-Nr. DE365349326 | GLN-Nr. 4018623000006

Verantwoordelijk voor deze site volgens TMG §5: Julia Krämer-Gümüs

1. Online aangeboden inhouden

De auteur draagt geen enkele garantie voor actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de aangeboden informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn per definitie uitgesloten, mits er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid van de auteur. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, om delen van de inhoud of alle inhoud zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief ongedaan te maken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe en indirecte verwijzingen naar andere websites (“Hyperlinks”), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, kan de auteur alleen alleen aansprakelijk worden gesteld als de auteur kennis heeft van deze inhouden en als hij redelijk gezien de technische mogelijkheid heeft om het gebruik bij onrechtmatige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart bij deze uitdrukkelijk, dat op het tijdstip van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte sites herkenbaar was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhouden en de auteursrechten van de gelinkte/gekoppelde sites heeft de auteur geen invloed. Daarom distantiërt hij zich bij deze uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte / gekoppelde sites, die na het plaatsen van de link gewijzigd werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen de eigen internetpagina’s geplaatste links en verwijzingen en voor door derden in door de auteur aangeboden gastenboeken, fora, linkoverzichten, maillijsten en iedere andere vorm van databanken waarbij een externe schrijftoegang mogelijk is geplaatste inhoud. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor scahde, die uit het gebruiken of niet-gebruiken van dergelijke informatie ontstaat, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar verwezen wordt aansprakelijk, niet degene die door een link slechts naar de publicatie in kwestie verwijst.

3. Copyright en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte afbeeldingen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten te observeren, om afbeeldingen, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videofragmenten en teksten die door hemzelf zijn gemaakt, of op licentievrije afbeeldingen, te gebruiken audio bestanden, videofragmenten en teksten. Alle merken en handelsmerken vermeld in het internet aanbod en, indien nodig, beschermd door derden zijn onderworpen zonder beperking aan de bepalingen van het geldige merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaren. Het is niet te worden geconcludeerd dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden uitsluitend op basis van de loutere naamgeving. Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten gemaakt door de auteur blijft uitsluitend met de auteur van de pagina's. Het dupliceren of het gebruik van dergelijke grafiek, correcte documenten, videoopeenvolgingen en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegelaten zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

 

Laatst bekeken