GEGEVENSBESCHERMING

ISM GEGEVENSBESCHERMING

§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens

(1) Hierna informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, bijv. Â B. Naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de EU-gegevensbeschermingsverordening (GDPR):

ISM GmbH
Koggenweg 1
59557 Lippstadt
Duitsland

E-mail: gegevensbescherming[at]ism-europa.de
(zie onze afdruk).

de gegevensbeschermingsfunctionaris:

AGAD Service GmbHE-Mail
: info[at]agad.de

U kunt onze medewerker voor gegevensbescherming bereiken op Datenschutz@ism-europa.de of op ons postadres met de toevoeging "de medewerker voor gegevensbescherming". (zie onze afdruk)

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Het verstrekken van verdere informatie is vrijwillig en maakt het voor ons alleen maar gemakkelijker om contact met u op te nemen om uw vraag te beantwoorden. Wij zullen de in dit kader verzamelde gegevens verwijderen nadat de opslag niet meer nodig is of de verwerking beperken als er wettelijke opslagverplichtingen zijn.

(4) Indien wij gebruik willen maken van in opdracht gegeven dienstverleners voor individuele functies van ons aanbod of indien wij uw gegevens willen gebruiken voor reclamedoeleinden, zullen wij u in detail informeren over de respectievelijke processen die hieronder worden beschreven. We zullen ook de gespecificeerde criteria voor de opslagperiode vermelden.

§ 2 Uw rechten

(1) U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

 • Recht op informatie,
 • Recht op correctie of schrapping,
 • Recht om de verwerking te beperken,
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking,
 • Recht op gegevensdraagbaarheid.

 

(2) U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§ 3 Verzameling van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website

(1) Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die voor ons technisch noodzakelijk zijn om onze website te kunnen weergeven en om de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen (wettelijke basis is artikel 6, lid 1, zin 1 , onder  f), van de GDPR):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean  Time (GMT)
 • Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • Website waar het verzoek vandaan komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en zijn interface
 • Taal en versie van de browsersoftware.

 

(2) Naast de hierboven genoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in overeenstemming met de browser die u gebruikt en via welke bepaalde informatie wordt doorgestuurd naar de site die de cookie instelt (in dit geval door ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze worden gebruikt om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van cookies:

a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functie hieronder worden toegelicht:

 • Transiënte cookies (aanvulling b)
 • Permanente cookies (zie c).

 

b) Transiënte cookies worden automatisch verwijderd wanneer u de browser sluit. Dit omvat in het bijzonder de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende verzoeken van uw browser kunnen worden toegewezen aan de gemeenschappelijke sessie. Hierdoor kan uw computer worden herkend wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of de browser sluit.

c) Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die afhankelijk van de cookie kan variëren. U kunt de cookies te allen tijde verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

d) U kunt uw browserinstellingen naar wens configureren en bijvoorbeeld ´B. weigeren cookies van derden of alle cookies te accepteren. Houd er rekening mee dat u mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

e) [We gebruiken cookies om u te identificeren voor volgende bezoeken als u een account bij ons heeft. Anders zou u voor elk bezoek opnieuw moeten inloggen].

§ 4 Verdere functies en aanbiedingen van onze website

(1) Naast het louter informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Voor dit doel zult u in het algemeen aanvullende persoonlijke gegevens moeten verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens aan derden doorgeven als wij samen met partners campagnes, prijsvragen, contractafspraken of soortgelijke diensten aanbieden. U ontvangt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt of in de beschrijving van het aanbod hieronder.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van het aanbod informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

§ 5 Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens

(1) Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking met name niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u, wat door ons in de volgende beschrijving van de functies wordt beschreven. In het geval van een dergelijk bezwaar verzoeken wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet op dezelfde wijze mogen verwerken als wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar zullen wij de feiten van de zaak onderzoeken en de gegevensverwerking ofwel stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende redenen tonen die bescherming verdienen en op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

(3) Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken door gebruik te maken van de volgende contactgegevens:

ISM GmbH
Koggenweg 1
59557 Lippstadt
Duitsland

E-mail: info[at]ism-europa.de
(zie onze afdruk)

§ 6 Gebruik van onze webshop

(1) Als u in onze webwinkel wilt bestellen, is het voor het sluiten van de overeenkomst noodzakelijk dat u uw persoonlijke gegevens verstrekt, die wij nodig hebben om uw bestelling te verwerken. Verplichte gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de contracten worden apart gemarkeerd, andere gegevens zijn vrijwillig. Wij verwerken de door u verstrekte gegevens om uw bestelling te verwerken. Hiervoor kunnen wij uw betalingsgegevens doorgeven aan onze huisbank. Rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 p. 1 lit.  b GDPR.

Optioneel: U kunt vrijwillig een klantaccount aanmaken, waarmee wij uw gegevens kunnen opslaan voor verdere aankopen op een later tijdstip. Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn account", worden de door u verstrekte gegevens herroepbaar opgeslagen. U kunt altijd alle andere gegevens, inclusief uw gebruikersaccount, verwijderen in de klantenzone.
 

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit ons portfolio of om u e-mails te sturen met technische informatie.

(2) Wij zijn volgens de handels- en belastingwetgeving verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens voor een periode van tien jaar op te slaan. Na [twee jaar] zullen we de verwerking echter beperken, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

(3) Om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens, met name financiële gegevens, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS technologie.

§ 7 Nieuwsbrief

(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de toestemmingsverklaring genoemd.

(2) Voor de registratie voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw inschrijving een e-mail sturen naar het door u opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen [24 uur] bevestigt, worden uw gegevens geblokkeerd en na een maand automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we uw IP-adres en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen controleren en, indien nodig, om eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen.

(3)  Uw e-mailadres is de enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief.Het verstrekken van verdere, afzonderlijk gemarkeerde gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken.] Na uw bevestiging bewaren wij uw e-mailadres om u de nieuwsbrief te kunnen toesturen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1 , onder a), van de  GDPR.

(4) U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en zich afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail of door een bericht te sturen naar de contactgegevens in het impressum.

§ Afdeling 8 Overdracht naar derde landen

Wij wijzen erop dat uw gegevens in de Verenigde Staten kunnen worden verwerkt. Dit betreft zowel de Google-services die we gebruiken als andere methoden die we gebruiken, bijvoorbeeld LinkedIn of Facebook.Connect.  Het is waar dat Google een groot aantal van zijn diensten (analyses, webfonts, kaarten) heeft uitbesteed aan Europese servers. Het kan echter niet worden uitgesloten dat de Amerikaanse autoriteiten toegang hebben tot uw gegevens als gevolg van de wetgeving aldaar, zonder dat zij daartegen voldoende rechtsbescherming hebben. Om deze reden vragen wij uw toestemming voordat deze diensten worden geactiveerd of de bijbehorende cookies worden opgeslagen. Als u dat niet wilt, kunt u uw toestemming hiervoor weigeren. In dit geval worden alleen technisch noodzakelijke cookies opgeslagen; de betreffende diensten worden niet geactiveerd.

Analyse-instrumenten:

Gebruik van Google Analytics

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

(2) Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(3) U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware hierop aan te passen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken. U kunt het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Hierdoor kunnen IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk gewist.

U kunt het verzamelen door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken.  Er wordt
een opt-out-cookie ingesteld, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt:
Google Analytics uitschakelen

(5) We gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de VS worden overgedragen, baseren wij ons op uw uitdrukkelijke toestemming via de toestemmingsbanner in overeenstemming met Art 49 I 1 a) GDPR. De wettelijke basis voor het gebruik van Google Analytics is uw toestemming, artikel 6 I 1 a) GDPR. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436. Gebruiksvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Overzicht van de gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Gebruik van Google Adwords  Conversie

(1) Wij gebruiken het aanbod van Google Adwords om met behulp van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites de aandacht te vestigen op onze aantrekkelijke aanbiedingen. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we ernaar om u reclame te laten zien die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de reclamekosten te maken.

(2) Deze reclamemedia worden door Google via zogenaamde "Ad Servers" geleverd. Voor dit doel maken we gebruik van ad server cookies, die ons in staat stellen om bepaalde parameters te meten om het succes te meten, zoals de weergave van advertenties of kliks door gebruikers. Als u onze website bereikt via een Google-advertentie,  slaat  Google Adwords  een cookie op in uw pc. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren.  De  unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies  per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view conversies) en de  opt-out informatie (aanduiding dat de gebruiker niet langer gecontacteerd wenst te worden) worden meestal opgeslagen  als analysewaarden voor dit cookie .

(3) Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-client bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de client herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Adwords-client krijgt een ander koekje toegewezen. Cookies zijn niet  te traceren via de websites  vanAdwords-cliënten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de genoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Aan de hand van deze evaluaties kunnen we herkennen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemateriaal, met name kunnen wij de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

(4) Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

(5) U kunt deelname aan deze trackingprocedure voorkomen of uw toestemming op verschillende manieren intrekken: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen, in het bijzonder door cookies van derden te onderdrukken zodat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door cookies voor het traceren van conversies te deactiveren door  uw browser zo  in te stellen dat  cookies van het domein"www.googleadservices.com", https://www.google, worden geblokkeerd .de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; c) door het uitschakelen van op interesse gebaseerde advertenties van providers die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "Over  advertenties" via de link  http://www.aboutads.info/choices,  waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; d) door ze permanent uit te schakelen in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browsers via de link   http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van dit aanbod ten volle kunt benutten.

U kunt ook bezwaar maken tegen de gegevensverzameling door uw toestemming in te trekken.

(6) De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en  https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI)  bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Het is niet uitgesloten dat Google gegevens voor verdere verwerking naar de VS stuurt. Indien dit het geval is, is de wettelijke basis voor deze gegevensoverdracht uw uitdrukkelijke toestemming via de toestemmingsbanner, art. 49 I 1 a) GDPR.

Gebruik van social media plug-ins

(1) We gebruiken momenteel de volgende social media plug-ins: Facebook. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen  persoonlijke gegevens   worden   doorgegeven  aan de aanbieders van de  plug-ins.  U kunt   de aanbieder van de  plugin  herkennen aan de beginletter of het logo op de doos. Wij geven u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de  plug-in  te communiceren   via de knop .  Alleen als u op het gemarkeerde vakje klikt en het daarmee activeert, krijgt de  aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod heeft bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld in § 3 van deze verklaring toegezonden. In het geval van Facebook en Xing  wordt volgens de respectievelijke aanbieders in Duitsland het IP-adres direct na het ophalen geanonimiseerd. Door het activeren van de  plug-in worden  dus persoonlijke gegevens van u   doorgegeven   aan de betreffende  plug-in aanbieder  en daar opgeslagen (bij Amerikaanse aanbieders in de VS). Aangezien de  plug-in provider met  name via cookies gegevens verzamelt, raden wij u aan alle cookies via de beveiligingsinstellingen van uw browser te verwijderen voordat u op het grijze vakje klikt.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking, noch zijn wij op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagperioden.  We hebben ook  geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de plug-in provider.

(3) De  aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of het op de behoeften afgestemde ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) met als doel het presenteren van op behoeften gebaseerde reclame en het informeren van andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact  moet  opnemen met de betreffende plug-in provider om dit recht uit te oefenen.  Via de  plug-ins  bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker.  De  rechtsgrondslag voor het gebruik van de  plug-ins  is artikel 6, lid 1, zin 1 , onder  f), van de GDPR.

(4) De gegevensoverdracht vindt plaats ongeacht of u een account   heeft   bij de  plug-in provider  en daar bent ingelogd. Als u   bent ingelogd   bij de  plug-in provider, worden de gegevens die wij van u verzamelen direct   toegewezen   aan uw   bestaande account   bij de  plug-in provider.  Als u op de geactiveerde knop klikt en een link naar ÂB. plaatst,  zal  de  plug-in provider deze informatie ook in uw gebruikersaccount  opslaan  en publiekelijk delen met uw contactpersonen. Wij raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk , maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u dan   kunt voorkomen dat u  aan uw profiel wordt toegewezen bij de  plug-in-provider.

(5) Nadere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de volgende gegevensbeschermingsverklaringen van deze aanbieders. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

(6) Adressen van de respectievelijke plug-in aanbieders en URL met hun informatie over gegevensbescherming:

a) [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo.

Facebook Aangepast publiek

(1) De website maakt ook gebruik van de remarketingfunctie"Custom Audiences" van Facebook Inc. ("Facebook"). Hierdoor kunnen gebruikers van de website bij het bezoek aan het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook gebruik maken van de procedure, worden geconfronteerd met interessevolle advertenties ("Facebook Ads"). Op deze manier streven wij ernaar om advertenties te tonen die voor u interessant zijn om onze website interessanter voor u te maken. De tracking pixel wordt alleen geactiveerd na uw uitdrukkelijke toestemming, Art 6 I 1 a) GDPR.

(2) Op grond van de gebruikte marketingtools maakt uw browser na uw toestemming automatisch een directe verbinding met de Facebook-server. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door Facebook door het gebruik van deze tool worden verzameld en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van Facebook Custom Audiences ontvangt Facebook de informatie dat u de betreffende website van onze internetpresentie heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook het bezoek aan uw account toewijzen. Zelfs als u niet geregistreerd bent bij Facebook of niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres en andere identificatiekenmerken te weten komt en opslaat.

(3) De deactivering van de functie "Facebook Custom  Audiences" is voor ingelogde gebruikers op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_möglich. U kunt ook de volgende link gebruiken om toekomstige registratie van Facebook-pixels op deze website te voorkomen. Een opt-out cookiewordt  opgeslagen op uw eindapparaat. Als u uw cookies verwijdert, moet u opnieuw op de link klikken.

[Link om een opt-out-cookie in te stellen  of een link naar de  Toestemmingsmanager-tool]

(4) De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, artikel 6 I 1 a) GDPR. Facebook verwerkt uw gegevens ook in de VS. De wettelijke basis voor de overdracht van gegevens is uw uitdrukkelijke toestemming op grond van artikel 49 I GDPR.

 Meer informatie over de gegevensverwerking door Facebook vindt u op https://www.facebook.com/about/privacy.

Lettertypen:

Gebruik van Google-lettertypen

"Deze website maakt gebruik van Google Fonts van Google Inc. Google Fonts wordt gebruikt om tekst en lettertypen van Google weer te geven. Om deze lettertypes beschikbaar te maken voor verschillende pagina's, stelt Google ze ter beschikking op hun servers wanneer de pagina wordt opgevraagd. Bij het gebruik van Google Fonts wordt het IP-adres van de gebruiker bij het oproepen van de pagina naar de servers van Google gestuurd en wordt de informatie over de gebruikte lettertypes doorgegeven. Dit kan leiden tot een gegevensoverdracht naar de servers van Google in de VS. De informatie over de lettertypes wordt opgeslagen in de cache van de browser.

We integreren Google Fonts om onze website aantrekkelijker en visueel consistenter te maken. De rechtsgrondslag voor de gegevensverzameling is artikel 6 I 1 f) GDPR. Google heeft zich   onderworpen  aan het EU-VS Privacy  Schild,   https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Voor  meer informatie over de gegevensverwerking door Google, zie het privacybeleid van Google  https://policies.google.com/privacy?hl=de  en de FAQ over Google Web Fonts   https://developers.  google.com/fonts/faq.".

Laatst bekeken